unslavedmedia.net

Home > Device Driver > Device Driver For Sc-148a

Device Driver For Sc-148a

U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Computing.Net and Compnet Ventures, LLC hereby disclaim all responsibility and liability for the content of Computing.Net and its accuracy. Using outdated or corrupt Samsung SC-148A drivers can cause system errors, crashes, and cause your computer or hardware to fail. Track this discussion and email me when there are updates If you're asking for technical help, please be sure to include all your system info, including operating system, model number, and check over here

From adding new functionality and improving performance, to fixing a major bug. *Vendor:*Product:SAMSUNG CD-ROM SC-148A ATA Device*Hardware Class:CDROM Search For More Drivers Manufacturer *:Agere SystemsALi CorporationAlps ElectricAMD TechnologiesASIXAtheros CommunicationsATI TechnologiesAttansicAuthenTecAVerMedia TechnologiesBroadcomCanonC-MediaCompaq Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. It would recognize the the cd after I put it in the E drive. Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. http://www.driverscape.com/download/samsung-cd-rom-sc-148a-ata-device

Yes No I don't know View Results Poll Finishes In 2 Days.Discuss in The LoungePoll History Advertising Info | Privacy Policy | Terms Of Use© Compnet Ventures, LLC. GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Modern drives are CD/DVD writers. Any help would be greatly appreciated.

Report • #1 trek1701A January 3, 2012 at 17:40:32 Did you try this?Create a restore point before editing the registry.Please let us know if our advice was able to help you. Driver Matic finally has made it simple and easy to keep your drivers up to date. De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van A driver update may also improve stability and performance, or may fix issues with games, programs and power management.

Sorry, there was a problem flagging this post. KG Intel DP55WB, Panasonic CF-19KDRC66M, TSINGHUA TONGFANG H61H2-TAIO, NEC PC-MJ29MLZ2JCSF, HP P6-2201sem, Packard Bell IMEDIA J9004, HP HP EliteBook 8540p, HP RA964AA-AB9 w5560.pt, Toshiba Dynabook T350/36AB, and more.Samsung Cd Rom Sc Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file to unzip the download package 2. official site Volg de instructies om de installatie te voltooien.

Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. http://support.microsoft.com/kb/314060BTW, your hardware is called a CD drive, not a CD driver. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Dit kan uw computer beschadigen.

Once reported, our moderators will be notified and the post will be reviewed. https://www.cnet.com/forums/discussions/samsung-cd-rom-sc-148a-ata-device-question-379162/ Also please exercise your best judgment when posting in the forums--revealing personal information such as your e-mail address, telephone number, and address is not recommended. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn

OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. check my blog Click Continue. 3. Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software.

Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Dit kan enkele minuten duren. Driver Installation ManagerThis option requires no OS understanding.Automatically scans your PC for the specific required version of Samsung Cd Rom Sc 148a Ata Device + all other outdated drivers, and installs this content File Extensions Device Drivers File Troubleshooting Directory File Analysis Tool Errors Troubleshooting Directory Malware Troubleshooting Windows 8 Troubleshooting Guide Windows 10 Troubleshooting Guide Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Encyclopedia Windows Performance

It would then start the project and say that it was reading the first track. Others have posted the same problem in 2002 and 2005 but haven't found a solution. Voorbereiden op downloaden...

Only at PC Pitstop.

Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve U mag geen sublicenties verlenen van de Software. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

Samsung Cd Rom Sc 148a Ata Device Driver DownloadSamsung Cd Rom Sc 148a Ata Device Driver Details:Samsung Cd Rom Sc 148a Ata Device File Name: samsung_cd_rom_sc_148a_ata_device.zipSamsung Cd Rom Sc 148a Ata I have always installed and used this stuff problem free. Specify the location to unzip the files. 4. have a peek at these guys Solvusoft's close relationship with Microsoft as a Gold Certified Partner enables us to provide best-in-class software solutions that are optimized for performance on Windows operating systems.

De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Computing.Net cannot verify the validity of the statements made on this site. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE.

BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Finally my PC got up to speed!" Melany Kim 7/18/2016Our main support OS are: Windows 7, Windows 7 64 bit, Windows 7 32 bit, Windows 10, Windows 10 64 bit, Windows Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar.

version history Driver Date Driver Version Driver Popularity Release Notes PC Pitstop Notes Download 6/21/2006 6.1.7601.17514 100.00% None None None No Notes Available. 6/21/2006 6.0.6002.18005 100.00% None None None No Notes It's not something we can test here.--HDTech Flag Permalink This was helpful (0) Back to Samsung forum 3 total posts Popular Forums icon Computer Help 51,912 discussions icon Computer Newbies 10,498 Driver Matic has been integrated into both PC Matic and Driver Alert 2.0. Language ▼ English Français Nederlands 日本語 Deutsch Español Italiano Português (EU) Português (BR) Dansk Cestina العربية 中文 (漢語) 中文 (汉语) Türkçe Русский Polski Svenska Norsk Suomi 한국말 हिन्दी Română Ελληνικά

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. These driver(s) may not work with your computer. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. About The Author: Jay Geater is the President and CEO of Solvusoft Corporation, a global software company focused on providing innovative utility software.

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Thanks! Try a free diagnostic now Introducing Driver Matic. Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw.

Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen.